Gemeente Emmen

In de overkoepelde overleggen wordt er regelmatig gevraagd hoe de gemeente Emmen de extra aandacht voor hygiëne verzorgt. “Ik vertel dan onder meer over de regels die wij hebben en over wat THP bij ons doet.

Er wordt bij bedrijven en instellingen nog wel eens gediscussieerd over welke afdeling de verantwoordelijkheid draagt voor de dieptereiniging van de werkplekapparatuur. Is het de afdeling facilitair of juist ICT. De laatste tijd komt daarbij de Arbo ook steeds meer om de hoek kijken. Zo valt bij de gemeente Emmen de reiniging onder de afdeling Facilitaire Ondersteuning, maar laten zij de apparatuur reinigen uit Arbo-overwegingen.

Vanuit Arbo-overwegingen de werkplekapparatuur laten reinigen

Bij de gemeente Emmen is Wim Bolk van afdeling Facilitaire Ondersteuning verantwoordelijk voor de reiniging. Sinds 2010 nemen de specialisten van THP ieder kwartaal ongeveer 1000 werkplekken, verspreid over vier grote locaties, onder handen. Wim Bolk legt uit hoe de reiniging binnen de bredere Arbo-aanpak van de gemeente valt.

Werkomstandigheden

Wim Bolk: “We werken allemaal langer en zitten steeds meer achter onze computer of laptop. Daarom is het belangrijk dat er binnen onze organisatie goed naar de werkomstandigheden en de Arbo wordt gekeken. De reiniging van de werkplekapparatuur is daar een klein, maar belangrijk onderdeel van. Want schone apparatuur zorgt ervoor dat de mensen minder ziek zijn, vergroot de veiligheid en het werkgenot neemt toe.”

Aandacht voor de werkplek

Binnen de gemeente Emmen valt de verantwoordelijkheid voor de Arbo, en zodoende ook de reiniging, onder de afdeling Facilitaire Ondersteuning. Al jaren investeert de gemeente Emmen op een innovatieve manier in de verdere verbetering hiervan. Zo zijn er duidelijke regels dat er niet gegeten wordt op de werkplek en loopt er een schoonmaakster rond die op ‘afroep’ komt schoonmaken.

De brede hygiëne-aanpak valt ook op bij de omliggende gemeenten. In de overkoepelde overleggen wordt er regelmatig gevraagd hoe de gemeente Emmen de extra aandacht voor hygiëne verzorgt. “Ik vertel dan onder meer over de regels die wij hebben en over wat THP bij ons doet. Zo is THP bijvoorbeeld in contact gekomen met de gemeente Coevorden, waar het bedrijf sinds 2012 ook vier keer per jaar de werkplekapparatuur reinigt. Dit soort momenten van informatie-uitwisselingen vind ik belangrijk. Want zo leren we altijd weer van elkaar.”

Waardering van collega’s

De medewerkers van de gemeente waarderen de uitgebreide hygiëne-aanpak. “In het begin vonden ze het nog wel eens vervelend dat ze tien minuten onderbroken werden bij hun werkzaamheden. Maar nu zie en hoor ik juist dat de collega’s graag even de computer vrij maken. Als THP weer komt, maak ik dat altijd kenbaar via een berichtje op het intranet. Iedereen die buiten werkt en een laptop heeft weet dan dat ze die kunnen laten reinigen. De meeste mensen doen dit meteen de volgende dag.”
Gemeente Emmen

Project delen:
?