Professionele werkplekreiniging

Werkplekreiniging

Stof tot nadenken

In de meeste Nederlandse kantoren wordt volgens het principe van Het Nieuwe Werken gewerkt. Veel medewerkers hebben geen eigen vaste werkplek meer, waardoor werkplekken en de hardware intensiever worden gebruikt en door meerdere medewerkers.

In een onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers over de hygiëne op hun werkplaats bleek dat 39% hun werkplek als onhygiënisch ervaarde. Van de 39% vond 65% van mening dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de werkplaats schoon te houden. Iets om over na te denken.

Werken op een plek die zowel schoon als veilig is

Door in te spelen op de behoeften van gebruikers en dus regelmatig de werkplekapparatuur te laten reinigen worden er op meerdere werkgebieden zoals HR, ICT en management winst geboekt. Periodieke reiniging van een werkplaats brengt diverse voordelen met zich mee:

  • Medewerkers kunnen prettiger hun werk uitvoeren, wat tevens hun productiviteit verhoogt
  • Dit een kostenbesparing oplevert door een reductie van ruim 10% ziekteverzuim
  • De apparatuur gaat langer mee, wat bijdraagt aan CO2 reductie + circulaire economie

Beleving

Met een regelmatige ICT reiniging garandeert u een planmatige aanpak van schone werkplekapparatuur, wat bijdraagt aan tevreden medewerkers. Onderzoek bij Fokker Aerostructures heeft aangetoond dat een schone werkplaats de beleving van werknemers van 5,6 naar 8,3 liet stijgen. Dit zijn belangrijke cijfers die wij ook voor uw organisatie kunnen realiseren.

Meer omzet

En wat dacht u van de kosten van een zieke medewerker? Dit kost gemiddeld € 250,- per dag. Als we de optelsom maken, zien we dat medewerkers die tevreden zijn met hun werkzaamheden en een schone werkplek, minder verzuimen en productiever zijn. Dus dit levert uiteindelijk meer omzet op voor de organisatie.

Beter voor milieu

Natuurlijk weet u dat door schoonmaak de werkplekapparatuur langer meegaat. En dit is weer beter voor het milieu, omdat er minder afval wordt geproduceerd waardoor we niet onnodig apparatuur weggooien.

Gecertificeerde medewerkers

THP heeft een methode ontwikkeld waarmee we werkplekapparatuur op effectieve en secure wijze kunnen reinigen. Een team van gecertificeerde medewerkers staat klaar om uw werkplaats weer veilig, gezond en schoon te maken. Wij gaan snel en efficiënt tewerk. Tijdens de werkzaamheden wordt een speciale zelfreinigende coating aangebracht die voor extra bescherming zorgt. Deze coating schakelt schadelijke bacteriën uit en zorgt dat de apparatuur langer schoon blijft. Een eenmalige reiniging is echter niet voldoende. Bij intensief gebruik van werkplaatsen zal deze snel opnieuw vervuild raken. Ook de beschermende coating zal zijn werking niet eeuwig kunnen blijven uitoefenen. THP verzorgt daarom periodieke reiniging. Onder onze werkzaamheden vallen onder meer toetsenbord reiniging en kabelmanagement.

Werkplek check

Voor meer informatie over de toestand van de hygiëne van uw werkplaatsapparatuur kunt u de Werkplek check aanvragen. Wij laten u en uw medewerkers vervolgens zien wat de reiniging van de werkplekapparatuur precies inhoudt.

?