Specialistisch werk

Fulltime gecertificeerde reinigingsprofessionals

Ons team van gekwalificeerde en gecertificeerde specialisten, werkt fulltime. Zij voeren dagelijks dieptereinigingen van meubilair en werkplekapparatuur uit. Ze verwijderen zichtbare en onzichtbare vervuilingen op de werkplek, in en op het toetsenbord, de computermuis en de telefoon.

Basisveiligheid VCA (verstrekt door INTRON)

Beschikken over het certificaat Veiligheid-, gezondheid- en milieu-Checklist Aannemers, laat medewerkers veiliger werken en vermindert het aantal ongevallen.

NEN 3140 (verstrekt door Ingenium B.V.)

Voldoen aan de NEN 3140 richtlijn, betekent dat je voldoet aan de eisen voor het mogen werken aan of in de nabijheid van zwakstroominstallaties, zoals computers, faxen en printers.

Basistraining ESD (verstrekt door InterFour B.V.)

Na het volgen van de basistraining Electro Static Discharge, kunnen medewerkers veilig omgaan met elektronische lading.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Trede 3 (verstrekt door PSO- Nederland)

Uit een onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling, blijkt dat THP CLEAN OFFICE® op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert aan sociaal ondernemen. Wij bieden op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven.

MVO – milieubeleidspunten van THP (getoetst door Kleemans Organiatieadvies)

Ons motto is dat iedereen een schone werkplek verdient. Daarom is ons kantoor ingericht volgens het cradle-to-cradle-principe. Zo verzekeren wij ons van het door de keten heen verankeren van de duurzaamheid en kwaliteit. Wij maken gebruik van automatische verlichting bij aan- en afwezigheid, laten de hemelwaterafvoer plaatsvinden via een door ons pand stromende beek en hergebruiken de warmte. We hebben ecologische isolatiematerialen toegepast en werken uitsluitend met 100% ecologische schoonmaakmiddelen. Ons wagenpark is milieuvriendelijk en voorzien van energielabel A.

Cleanroom training klasse 5 t/m 9 conform ISO 14644-1 (verstrekt door Consultancy Second Opinion)

Met dit certificaat zijn medewerkers geschikt om te kunnen werken in cleanrooms.

Hoge kwaliteit schoonmaakservice

Een grondige dieptereiniging met speciale apparatuur vraagt om gecertificeerde reinigingsprofessionals. THP CLEAN OFFICE® hecht heel veel waarde aan het hebben van voldoende kennis en kunde op het gebied van professioneel reinigen van de werkplekapparatuur. Onze medewerkers zijn dan ook continu bezig met het up-to-date houden en verbeteren van hun kennis. Zij hebben een specialistische opleiding gevolgd en beschikken over de juiste certificeringen. Daarnaast voeren zij hun werk fulltime uit en hebben ze de intrinsieke motivatie om vakwerk te leveren. En door de kwaliteit van onze schoonmaakservice, stijgt uw schoonmaakkwaliteit van een 5,6 naar een 8,3

Meer informatie
?